Organisaties
 • Koninklijke Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee is een politiekorps met militaire status, inzetbaar voor veiligheid op plaatsen van strategisch belang.
 • NedTrain: Dit bedrijf voorziet onderhoud, service, reiniging en revisie van de treinen van de Nederlandse spoorwegen op 30 verschillende locaties.
 • BVA: Associatie Nederlandse Adverteerders: Bewaken van de advertentietarieven, Controle voor de inrekening gebrachte kosten, Behoud en verdediging van de reclame CONTACT Arent Janszoon Ernststr 171, 1083GT Amsterdam NH T. 020 – 7988850
 • BvC: Beroepsvereniging voor Communicatie (Professionalisering van het communicatievak, Kennis verbreden Bevorderen van onderwijs en onderzoek)
 • VEA: Vereniging van Communicatie Adviesbureaus. Bevorderen van economische en vakbelangen, Voldoen aan financiële -en professionele criteria
 • VPRA: Vereniging van Public Relations Adviesbureaus.Bijdragen voor de versterking van de advieskracht van de medewerkers, Behartigt de belangen van de leden, bevordert professionele vakuitoefening, Platform voor ontmoeting en ontwikkeling
 • VVO: Vereniging voor Overheidscommunicatie. Vereniging van overheidsvoorlichters, Erkenning van voorlichtingsberoepen
 • Agfa-Gevaert: De onderneming ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale beeldvormingsystemen en IT-systemen. CONTACT Septestraat 27 2640 Mortsel
 • Colruyt: Colruyt is een warenhuis en heeft een eigen merk dat erg aantrekt vanwege de prijs. CONTACT Edingensesteenweg 196 1500 Halle
 • Cv Warehouse: Helpt bedrijven bij het schrijven van vacatures en de juiste kandidaten aantrekken CONTACT Damplein 16 2060 Antwerpen
 • Janssen Pharmaceutica: Geneesmiddel CONTACT Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse
 • Solvay: De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar en invoeren van steeds meer verantwoorde en waarde-scheppende oplossingen. CONTACT Ransbeekstraat 310 B 1120 Brussel
 • Umicore: Umicore is een Belgisch bedrijf, oorspronkelijk gespecialiseerd in vijf gebieden met betrekking tot metalen. CONTACT A.Greinerstraat 14 2660 Hoboken
 • Universiteit Tilburg: De universiteit doet verschillende economische onderzoeken. CONTACT Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
 • FOD Economie: CONTACT Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Telefoon: 022776774 Fax: 022775255 Online: http://www.economie.fgov.be Email: eb.vogf.eimonoce|nifs#eb.vogf.eimonoce|nifs
 • FOD Personeel en Organisatie (P&O): CONTACT Wetstraat 51 1040 Brussel Telefoon: +32 (0)2 790 58 00 Online: http://www.p-o.belgium.be Email: eb.muigleb.o-p|ofni#eb.muigleb.o-p|ofni
 • Logeion: Is een Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals.
 • Twynstra Gudde: Onafhankelijk Organisatieadviesbureau met de missie Nederland mooier en economisch sterker maken
 • KLM: Staat voor de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en koloniën. Hoofkantoor: Amsterdamse weg 55, Amstelveen, Nederland Telefoon: 020 - 649 9123
 • TPG-Post: Is een sorteercentrum van brieven in Den Bosch. Doelgroep zijn mensen die graag brieven/pakjes willen versturen. De voornaamste taak is het sorteren van brieven en het zorgen voor een goed functionerend briefverkeer.
 • De VoorlichtingsRaad van de Rijksoverheid: Ze zijn o.a. bezig met advies geven over overheidscommunicatie. CONTACT Voorlichtingsraad (VoRa) Postbus 20009 2500 EA Den Haag tel. 070-3564100 fax. 070-3614553
 • Memori: Memori doet praktijkgericht en innovatief onderzoek en geeft onderbouwd advies of training in de domeinen media & communicatie, marketing & management en toerisme & vrije tijd.
 • Meta comm: Een groep sinds 1997 die zorgt dat er voldoende communicatie is op de werkvloer.
 • Zorgnet Vlaanderen: een overkoepelende organisatie die social profit ondernemingen verenigt. Meer dan 500 vzw’s zijn lid.

*American Bar Association Section of Litigation: Organisatie die Amerikaanse advocaten coacht.

*Barbara Annis & Associates Inc.: Organisatie die onderzoek doet naar Gender Intelligence en hierin ook workshop en coaching sessies heeft.