Bronnen

*Aarts, N. (2014). Strategische communicatie: principes en toepassingen. Assen: Van Gorcum.
*Achterhuis, J. (2010). Werk, laten zien wie je bent. Filosofie Magazine 10 35-37.
*Al shura, A., (2014). Chapter 5 - Patient and Provider Communications, Health Communication in Traditional Chinese Medicine, Pages 31-33
Alles In Balans. (2011). Interne communicatie verbeteren. Geraadpleegd op 13 november 2014.
*Andriesse, F. & Weiss, D. (1998). Interne communicatie: motiveer uw medewerkers. Deventer: Kluwer
*Annis & Associates, B., Enquête over seks verschillen, 2005-2013
*Anthonissen, P., Danneels, G., & Paepen, P. (red.) (2008). In de vuurlinie: armworstelen met de pers. Leuven: Lannoo.
*Anthonissen, P.F. (2009). Iedereen ambassadeur!: het belang van interne communicatie in uw organisatie. Mechelen: Kluwer.
*A-Tjak, Jacqueline. (2009) Psychopraktijk.
*Bael, J.P., Lestocart, P.A. (2003). Entre marketing et management: la communication interne.Paris: Demos.
*Bakker-Boone, M., Roelofs, M. (2007). NVO2 Kennis Maken: interne communicatie in het kwadraat. Leren in organisaties, 9, p 42-44.
*Baruch P. J., Dharmaperwira-Prins R. I. I., Feenstra L,. Roo s R. A. C., Sterk C. C., Knook D. L. 2004, Zintuigen en communicatie
*Bassant, J. & Roos, S. de. (2000). Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners. Bussum: Coutinho.
*Batelaan, M. & Essen, F. (2000). Het fusiehandboek: maak fusies en overnames tot een succes. Amsterdam : Pearson Education Benelux b.v.
*Beckman HB, Markakis KM, Suchman AL, Frankel RM. The doctor-patient relationship and malpractice – Lessons from Plaintiff depositions. Arch Intern Med 1994;154:1365–1370.
*Beleidsplan voor bedrijfscommunicatie, www.eca.europa.eu (januari 2007)
*Berenst, J. & Mazeland, H. (2000). Interactionele Sociolinguïstiek. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
*Bernaers, J., ‘Maak je handen vuil’, Trends, 20/11/2014,p.86
*Bernaers, J. (2014). Op zoek naar een nobel doel. Trends 45 p.66 geraadpleegd via http://academic.gopress.be
*Betteke, R. (2012). Met het oog op communicatie: reflecties op het communicatievlak. Den Haag: Boom Lemma.
*Block, P. (2004). Feilloos adviseren, een praktijdgids voor adviesvaardigheden. Den Haag: academic Service
*Bloem, J. & van Doom, M. & Duivestein, S. (2008). Me the media: verleden, heden en toekomst van de derde mediarevolutie. ViNT
*Boer, M. (2012). Handboek voor de Interne communicatiespecialist. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Bohn Stafleu van Loghum, April 2006, Beste werkgevers doen veel aan interne communicatie
*Bolscher A. M. E.Wijkstra J., April 1993, Inzagerecht en teambehandeling in de psychiatrie
*Boom, A. Neijens, P. (1996) Media & reclame. Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Boomsma, S., van Borrendam, A. (1987). Kwaliteit in diensten:een zorg voor managers in de diensten- en industriële sector.Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.
*Bosman, R.A.J. (2011). Emotions and Economic Behavior: An Experimental Investigation. Geraadpleegd op 18 November 2014, van http://dare.uva.nl/document/2/17977
Bouwen, D. (2006). Bedrijfsbladen: godsgeschenk voor interne communicatie, HR square, 7, 22-26.
*Bouwen, D. (2007). Godsgeschenk voor interne communicatie: bedrijfsbladen. HR square : gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid, 33, p 22-24.
*Bracke, P. (2004). Interne communicatie: het spektakel van de medewerkers, HRMgazine, 6, 30-33.
*Braeckevelt, B. (2007). Interne communicatie bij vzw Cinema Nova onder de loep genomen. Kortrijk Ipsoc
*Brouwens, A. & Carens, F. & Lenaerts, T. & Dierckx, T. (2010). Interne communicatie als onmisbare bouwsteen in elke organisatie: Individuele bijdragen [bachelorproef]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.
*Bulting, E. (2000). Interne communicatie, Een handreiking ter verbetering, Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum
*Caluwé, L. de. (1997). Veranderen moet je leren: een evaluatiestudie naar de opzet en effecten van een grootschalige cultuurinterventie met behulp van een spelsimulatie.
Cansse, W. (2003). Interne communicatie: explorerend en beoordelend onderzoek van de interne communicatie bij Campina Aalter [bachelorproef]. Kortrijk: VIVES IPSOC
*Carnegie, D. (j.o.). Vlot spreken en mensen beïnvloeden. Den Haag : N.V. Maandblad Succes.
*Caspani, M., ed. Anderson, L., ‘UN Women names Indian star Farhan Akhtar goodwill ambassador, Reuters, 13/11/2014
*Ceulemans, C. (2013). Een zelfevaluatie van de interne communicatie in Leef vzw [bachelorproef]. Limurg: S.l. Katholieke Hogeschool Limburg.
*Claeys, A.S. (z.d.). Interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/S0F87AN.htm#activetab=doelstellingen_idp5881520
*Colpaert, J. (20 novermber 2014) De taaltest voor proffen is zelf gebuisd. De Standaard. Geraadpleegd via http://www.gopress.be/
*Comer, B. (2009). Leven in de brouwerij: wedstrijden als stimulans voor interne communicatie. Tijdschrift voor zakelijke communicatie, 23, 3-5.
*Communicatie magazine. (2002) Interne communicatie: het vakblad voor IC-professionals. Amsterdam: Kluwer
*Communicatie. (6 juni 2013).Interne communicatie en innovatieve werkcultuur. Geraadpleegd op 20 november 2014, van http://communicatie.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1048
*Coolsma C., Dommelen A. van (2003 ). Vormgeving in communicatie, Kluwer.
*D’Almeida, N., & Libaert, T. (2007). La communication interne de l'entreprise. 5ième edition. Paris: Dunod.
*Damoiseaux, V. (1998). Effectiviteit in communicatiemanagement. Deventer : Samsom.
*De Ganck, E. (4 september 2014) treinreizigers krijgen sneller informatie over incidenten. Het belang van Limburg. Geraadpleegd via http://www.gopress.be/
*De Loore, Isabelle. (2009) Faculiteit sociale wetenschappen. K.U. Leuven. Leuven.
*De Schrijver, S. (2010). Smartschool: digitaal schoolplatform. Sint-Canisiusblad 108(3) 109-116.
*De Visscher, K. (2014). Niets meer dan gelijkheid: over jonge mensen, superdiversiteit en de jeugdsector. Brussel: Demos.
*De Vries, M., Gest, A., Lange, A. (1995). Resultaten van positieve zelfverbalisatie bij personen met een laag zelfbeeld; een experimenteel onderzoek. Directieve therapie, 3, p100-106.
*Décaudin, J-M. & Igalens, J. & Waller, S.(2006). La communication interne: stratégies et techniques. Paris: Dunod.
*Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (B.S.24/12/2008).
*Decreet tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de organen van de rechtspersonen aangesteld door de Franse Gemeenschap, 15/12/2010, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm, geraadpleegd 16/12/2014
*Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid (1), 28/03/2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm, geraadpleegd 16/12/2014
*Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijkebehandelingsbeleid (23 september 2008). Belgisch Staatsblad, 49410.
*Decreet van 13 februari 2012 tot wijziging van de bepalingen inzake telecommunicatie (24 april 2012). Belgisch Staatsblad, 2065.
*Delbarge, M. (z.d.). Spaans externe en interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/Y00553N.htm#activetab=doelstellingen_idp46962240
*Derckx, E.W.C.C. & Gruijters, P.L.M.L. &, Helsloot, R.S.M. (2009). Jaarboek huisartsgeneeskunde: Ondersteuning in de huisartsenpraktijk (pp. 107-148). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
*Deschacht, N., What about the 99 percent? Gender, class and promotions in Belgium, 2012
*Dewaele, A., (2005), Medewerkerstevredenheid, Brussel: Politeia.
*Dewaele, L. (2004). Interne communicatie: onderzoek naar het gebruik van E-infokiosken binnen BarcoView. Ipsoc: Kortrijk.
*Diaz, I., SHIABURU, D., Zimmerman, R., Boswell, W., Communication technology: Pros and cons of constant connection to work, Journal of Vocational Behavior, Volume 80, Issue 2, April 2012, Pages 500-508
*Dickson, D., Hargie, O., Tourish, D. (1999). Communication in management. Aldershot: Gower.
*Dieltjens, S. (z.d.). Franse interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/Y00204N.htm#activetab=doelstellingen_idp2257008
*Dietz, T. (2014). Understanding environmentally significant consumption: U.S. National Library of Medicine. 111 (14), pp.5067-8.
*Dijksterhuis, E.J. (1985). De mechanisering van het wereldbeeld. 5e druk. Amsterdam: Meulenhoff.
*Donald J. Kiesier (April 2004) De interpersoonlijke communicatietheorie van Donald J. Kiesie
*Donald J. Kiesler, De betekenis van Donald J., October 2007, Kiesler (1933–2007) voor de psychotherapie
*Donjean, C. (2006). Interne communicatie. Luik: Edipro
*Donjean, C. (2010). Interne communicatie. Luik: Uitgeverij voor Handel en Nijverheid NV p.44 geraadpleegd via Google Books.
*Driesen, O. (2011). A theoretical and practical view of internal communications: how to make better use of an intranet. [bachelorproef] Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.
*Dumon, P. (18 Nov. 2014).Facebook sluipt het kantoor binnen. De Morgen. p.28
Eerste Limburgse persmagistraat. (2014, 23 oktober). Het belang van Limburg, p. 6
*Eggink, E. (1993). Handboek Interne Communicatie. Utrecht: Het Spectrum/Marka.
*Elfferich, P. (2006). Bedrijf der duizend eilanden: verdienen met interne communicatie. Den Haag: Zaltbommel thema.
*Elfferich, P. (2007). Casus interne communicatie: Bouwen aan een kwaliteitsconcept bij de Sociale Verzekeringsbank. Merk & reputatie : kennis voor strategie en communicatie, 1, p62-64.
*Elsas, Rob. Tuinier Durk, Jan. Visser, Geu. (1997) Utrecht. Stichting Vredeseducatie.
*Ensik, T. (2001). Theorie Verbale Communicatie III. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
*Ernst, M. (1995), ‘Interne communicatie in de Vlaamse lokale besturen: tussen mode en modus’, in: De Gemeente, Brusssel: VVSG, 95/12: p. 563-566.
*Ernst, M. (1996). ‘Interne communicatie bij veranderingen in overheidsorganisaties’, Mechelen: Kluwer Editorial
*Ernst, M. (2000). ‘Strategisch communiceren naar de arbeidsmarkt : waarom en hoe?’, Diegem: Ced.Samsom
Fedweb. (22 augustus 2013). Interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/communicatie/over_de_federale_communicatie/interne_communicatie/#.VG8-Z2dARqs
*Fischer T. & Julsing M. (2007). Onderzoek doen! Groningen/Houten : Wolters-Noordhoff b.v.
*Floor, J.M.G. Raaij, W.F. (1998) Marketing-communicatiestrategie. Houten. Educatieve Partners Nederland BV. 3 de editie. S.I. Stenfert Kroese.
*Floor, K. & F. van Raaij (2006). Marketingcommunicatiestrategie. Groningen: Wolters-Noordhoff
*Floor, Ko ; van Raaij, W. (1989) Marketing-communicatiestrategie. Fred Leiden Stenfert Kroese.
Foolen, Ad. (2012) Neerlandistiek.
*Friederichsen, M. & Mühl-Benninghause, W.(2014). Handbook of Social Media Management. Springer.
*Galan, K. (2003). Trainen, een praktijkgids. Amsterdam : Pearson Education Benelux b.v.
*Gehrels C., Venetië E. & Thevenet J. (2003), Managementmodellen voor communicatie, Academic Service.
*Gehrels, C. (2005). Managementverhalen voor communicatie. Den Haag: Academic Service
*Geraets, J.J.X.R. & Calders, P. & Nijs, J. & Wilgen, C.P. van. (2014). Jaarboek Fysiotherapie Kinesietherapie 2015: Fysische therapie (pp.7-12). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
*Geuk Schuur, 2009, Zelfbescherming: fysieke verweervormen in de communicatie
*Gottfried, H., & Reese, L. A., Equality in the Workplace: Gendering Workplace Policy Analysis, 2004, Lexington Books
*Goubin, E. & Vanhove, A. (2010). Performante interne communicatie gemeten. Congrescentrum Constant Vanden Stock: Anderlecht.
*Goubin, E. (1998), Steden en gemeenten, communicatie en media, Mechelen: de Ham.
*Gray, J., Men Are From Mars, Women Are From Venus Book Of Days, HarperCollins , 2011.
*Gray, J., Men Are from Mars, Women Are from Venus: Practical Guide for Improving Communication and Getting What You Want in Your Relationships, e-book.
*Gregory, R. F., Women and Workplace Discrimination: Overcoming Barriers to Gender Equality, 2003, Rutgers University
*Grosemans, K. (2011). Het personeelsblad als interne communicatie-instrument: ga onvoorwaardelijk voor kwaliteit en professionaliteit. HRMagazine, 177, 21-23.
*Guiver-freeman, M., (1998), Personeelsmanagement, Utrecht Lemma.
*Günter, F., (2013). Journal of Business Economics, Journal no. 11573
*Haddow, K. & S., (2014). Chapter Five – Principles of a Successful Communications Strategy, Pages 71-92
*Han Diesfeldt, December 2002, Ouderen: een opwindende doelgroep voor de neurowetenschappen
*Handboek interne communicatie. (1999). Communicatiesignalen. Amsterdam: Kluwer
*Handboek interne communicatie. (z.d). Hand-out interne communicatie: tweemaandelijks informatiebulletin bij het handboek interne communicatie. Houten Bohn Stafleu Van Loghum.
*Hargie, O. & Dickson, D (1999). Communication in management. Aldershot: Gower.
*Hayes, B., Kotwica, K. (2013). Crisis management at the speed of the internet: a comprehensive approach to internal coomunications. Elsevier inc.
*Heiremans, J. (1994). Communicatie en interne imago-opbouw: een kader. Caleidoscoop: spiegel van eigentijdse begeleiding 6(6) 20-23.
*Hellen, H & Molle, J. van.(1990). Bedrijfscommunicatie 2: rapporteren. Deurne: MIM
*Hemming, B. (2005). De communicatiepraktijk. Amsterdam: Noord-Nederlandsche Boekhandel
*Hendrickx, W. (1999) Schrijven voor het beeldscherm. Den Haag. Antwerpen. Sdu Uitgevers. Standaard Uitgeverij.
*Hill, S., (2014). The interactive effect of leader–member exchange and electronic communication on employee psychological empowerment and work outcomes, The Leadership Quarterly, Volume 25, Issue 4, August 2014, Pages 772-783
*Hinssen, P. (2010), Digitaal is het nieuwe normaal: de revolutie is begonnen. Tielt: Lannoo.
*Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
*Hogendoorn, M. (1997) Communicatieonderzoek. Mulderberg. Coutinho.
*Holweg, F. & Ruck, J. & Juffermans, J. (2011). Bacheloropleiding Medische Hulpverlening: Onderwijs en gezondheidszorg. 35 (1), 8-12.
*Huang, J.& Baptista, J.& Galliers, D.R.(2013). Reconceptualizing rhetoric practices in organizations: The impact of social media on internal communication. Information & Management, Vol.50, 112-124.
*Huizinga, J. (1947). Mijn weg tot de historie. Haarlem: Tjeenk Willink.
*Hulsens, Eric. Minnen, Kurt. Vangeel, Jan. (2001) Brussel. De Boeck.
*Huntington B, Kuhn N. (2003) Communication gaffes: a root cause of malpractice claims, Proceedings (Baylor University Medical Centre)
*Expert Academy Crisiscommunicatie. Geraadpleegd via http://www.expertacademy.be/nl/opleidingen/communicatie_media/crisiscommunicatie-46-59
*Expert Academy. Interne communicatie. Geraadpleegd via http://www.expertacademy.be/nl/opleidingen/communicatie_media/interne_communicatie-46-67
*FSMA. (z.d.). Communicatiemedewerker voor de dienst Externe en interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van http://www.fsma.be/nl/Doormat/Jobs/Overview/2-284%20Communicatiemedewerker.aspx
http://opleidingen.wolterskluwer.be/nl/Training/interne-communicatie/CINTENB.aspx (2014)
http://www.allesinbalans.nu/communicatie/interne-communicatie-verbeteren/
http://www.expertacademy.be/nl/opleidingen/ communicatie_media/ interne_communicatie-46-67 (2014)
http://www.twijnstragudde.nl
https://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie (Opgestart 1997)
*IBM Extreme Blue-team ontwikkelt mentor-app voor VDAB - Jobat geraadpleegd via www.jobat.be/extra/krant_archief/20141004_DS.pdf
*Infoland geraadpleegd via www.infoland.be/
*Jobs - Geel - Herentals | Jobat.be geraadpleegd via www.jobat.be/nl/geel-herentals/jobs__302_.aspx
*Jobs, vacatures voor Medewerker Monitor - Lier | Indeed.com geraadpleegd via be.indeed.com/Medewerker-Monitor-jobs-in-Lier
*Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), www.decommunicatiedesk.nl, september 2006
*Managementsite interne communicatie geraadpleegd via https://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie
*Managementsite. (1997). Interne commmunicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van https://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie
*Managementsite. (2003). Interne communicatie en samenwerken. Geraadpleegd op 12 november 2014, op https://www.managementsite.nl/kennisbank/interne-communicatie
*Onderzoeksprojecten (17000 - 17500 van 27599) geraadpleegd via www.researchportal.be/projects.pdf?page=34&pageSize=500…
*Jacobs, J. A. (ed), Gender inequality at work, 1995, Sage Publications
*JanssenS, L. (2000). ‘De ene gemeente is de andere niet… Een onderzoek naar interne communicatie in de Vlaamse gemeenten’.
*Janssens, L., De ene gemeente is de andere niet: een onderzoek naar de interne communicatie in de Vlaamse gemeenten (2000)
http://uahost.uantwerpen.be/psw/pswpapers/PSWpaper%202000-01%20janssens.pdf
*Jeunet, J.P. (Director). (2001). City of the lost children. [DVD-video]. S.I.: Universal
*Jones, G.R & Bouncken, R.B. (2008). Organisation: Theorie, Design und Wandel. München: Pearson.
*Jordens, I. (1997). Interne communicatie als actiepunt in het milieuzorgsysteem van borealis. EcoTips : milieu en technologie, 4, p 17-18.
Kamenskaya, I. N. (2011). Automatic documentation and mathematical linguistics: information services in the implementation of the internal communication policy of an organisation: tendencies and perspectives of development. Allerton Press, inc.
Keuning, D., (1991), Bedrijfskunde: bedrijfsontwikkeling en –beslissingsgebieden, Nederland: Leiden Stenfert Kroese.
*Klandermans, B., Seydel, E. (2000). Overtuigen en activeren: publieksbeïnvloeding in theorie en praktijk. Assen: Van Gorcum.
*Koeleman, H. (1992). Interne communicatie als managementinstrument: strategieën, middelen en achtergronden. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
*Koeleman, H. (2000). Intranet voor de communicatieprofessional. Geraadpleegd via http://www.google.be/books.
*Koeleman, H. (2000). Nieuwe kantoorconcepten en interne communicatie: kwantiteit of kwaliteit? Alphen aan den Rijn: Samsom
*Koeleman, H. (2002). Interne communicatie bij verandering. Alphen aan den Rijn : Kluwer.
*Koeleman, H. (2003) interne communicatie als managementinstrument. Deventer: Kluwer
*Koeleman, H. (2006). Interne communicatie bij verandering: van middelen- naar interventiedenken. 2e druk. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
*Koeleman, H. (2007). Wiki's, MSN en de nieuwe spelregels voor interne communicatie. tijdschrift voor zakelijke communicatie, 5, 1.
*Koeleman, H. (2008). Interne communicatie als managementinstrument. Alphen aan den Rijn : Kluwer.
*Koeleman, H. (2011). Interne communicatie als managementinstrument. Strategieën, middelen en achtergronden. Amsterdam: Adfo groep.
*Koeleman, H. (2011). Social media voor interne communicatie: twitteren op je werk. Alphen aan den Rijn : Kluwer.
*Koeleman, H. (2012). Interne communicatie bij verandering: Van middelen- naar interventiedenken. Amsterdam: Adformatie Groep.
*Koningsveld, H., Mertens, J. (1992). Communicatief en strategisch handelen: inleiding tot de handelingstheorie van Habermas. Muiderberg: Coutinho.
*Koninklijk besluit houdende wijziging van de financiële voorwaarden inzake de verstrekking van het geografische element van de universele dienst in het kader van de elektronische communicatie (BS, 2 april 2014)
*Koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (BS, 27 mei 2014)
*Kooij, C.R. Ravensbergen, J.M. (1995) Het Marketingplan. Utrecht. SWP.
*Kuiper, G., (1998). Roddel en gerucht als vormen van communicatie. Ethiek & maatschappij, 1, 75-91.
*Kuppenveld, E. Ommen, H. (1995) Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Lacante, S. (2007). Interne communicatie: een beschrijvend en explorerend onderzoek naar de beleving van de interne communicatiedoor de arbeiders van Unilin Flooring/Decor Wielsbeke. Ipsoc: Kortrijk.
*Laceur, I. (1998). Interne communicatie: de opbouw van een personeelsvademecum als nieuw intern communicatiemiddel bij de N.V. Glaverbel-Zeebrugge. Kortrijk Ipsoc
*Laermans, R. (1999). Communicatie zonder mensen: een systeemtheoretische inleiding in de sociologie. Amsterdam: Boom.
*Laieb, L., Genderbewuste opvoeding in de kleuterklas, 2011, Brugge KHBO
*Lange, A., Posthuma, D. (1999). Positieve zelfverbalisatie bij opgenomen patiënten; een pilot-onderzoek. Directieve therapie, 2, p 51-57.
*Langeraet, L. (2014). Communicatie: mens en paard [theses]. Roeselare: KATHO KAROE
*Leenders, R., Maas, J. (2001). E-quality, kwaliteitskunde in het internettijdperk, Amsterdam: WEKA.
*Legrain, Marc ; Magain, Daniel. (1989) Brussel. Generale Bank.
*Leijtens, J.A.J. (2008). Tussen plan en praktijk. Een onderzoek naar de werking van resultaatgerichte sturing binnen de Koninklijke Marechaussee.
*Leurs, A. (2012). Een analyse van de interne communicatie: in een grote organisatie [bachelorproef].
*Levinson W, Roter DL, Mullooly JP, Dull VT, Frankel RM. Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons. JAMA 1997; 277;553–559.
*Lievens, P. (2013). Moeten we schapen worden? P en O praktijkblad : handleiding voor een dynamisch personeelsbeleid 11(3) 25-27.
*Lokerman, W.J.P.M. Westermann, M. (1999) Alphen aan den Rijn. Samsom.
*Luijk, F. van (2002). Hoe krijg ik ze zover, psychologie voor managers. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds
*Mahoney, K. M., ‘He said/She said : Jurors Perception of Women Advocates’, The Woman Advocate, American Bar Association Section of Litigation, 1999, p.4-6, http://womanaslawyers.com
*Maren, K. (1997) Sponsoring. Alphen aan den Rijn. Diemen. Samson. Bedrijfsinformatie.
*Marynissen, H. (2007). Interne communicatie beweegt: bewegende beelden communiceren ijzersterk, Ad rem, 3,8-10.
*Mast, T. (15/05/12). Develter focust op interne communicatie ACW. Het laatste nieuws, p 1.
*Mastenbroek, J. e.a. (2004). Public relations, de communicatie van organisaties. Deventer: Kluwer
*Meert, P. (2002). Verandering vraagt géén tijd: infotainment in de interne communicatie en organisatietransformatie. Mechelen: Kluwer.
*Meert, P. (2004). Le changementen un instant!: Infotainment dans la communication interne et dans la transformation des organisations. Brussel: Wolters Kluwer.
*Meijboom, A. (20 november 2014). Politie worstelt al jaren met opslag geheime informatie. NRC Handelsblad. Geraadpleegd via http://www.gopress.be/
*Meijers, F. & Kuijpers, M. (2011). Professionalisering van loopbaanbegeleiders in het beroepsonderwijs: handboek human resource development (pp. 492-506). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
*Mensels, G. & Noels, L. & Everbrouck, P. van. Bedrijfscommunicatie 3:taalpraktijk. Deurne: MIM
*Menten, K. (2006). Marketingcommunicatie voor een dierenartsenpraktijk. Geel. Katholieke Hogeschool Kempen
*Michels, D., (2011). Eerste stappen naar een gestructureerd personeelsbeleid : een functiestudie binnen een KMO, Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC) (Degree grantor), KATHO: De Boeck.
*Michels, W. (2000). Basisboek communicatie. Groningen: Wolters-Noordhoff.
*Michels, W. (2001). Communicatie handboek. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2003). Communicatieplanner. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2009). Essentie van Communicatie. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2010). Communicatie handboek: identiteit, imago, merk, media. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2012). Communicatieplanner. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2013). Communicatie handboek. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2013). Communicatiestrategie. Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers.
*Michels, W. (2013). Handboek Communicatie. Groningen: Noordhoff.
*Michels, W. Thiel, P. (1998) De basis van designmanagement. Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Michels, W. Zandbergen, C. (1999) Doeltreffende teksten. Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Michels, Wil. (2010) Groningen. Noordhoff Uitgevers.
*Michiel, L. (2014). Mensen willen zich amuseren in hun job. De Standaard, 22. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be
Milieudienst. (2 september 1999). Interne communicatie als basis voor milieupreventie. Campuskrant, 1p.
*Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (23 juni 2000). Belgisch Staatsblad, 21981.
*Ministerieel besluit van 9 december 2009 houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëringsvoorwaarden in het kader van de animatiewerking en de effectieve tewerkstelling van de personeelsleden die tewerkgesteld zijn met een gewezen DAC-statuut (11 januari 2010). Belgisch Staatsblad, 853.
*Mock, H. (1992) Financiële public relations/investor relations. Deventer. Bedrijfswetenschappen. Kluwer.
*Molen, H.T. van der. (2003). Communicatieplanner. Groningen: Wolters-Noordhoff
*Molle, J. van. (1994) Bedrijfscommunicatie 1: handelscorrespondentie. Deurne: MIM.
*Moor, W. de (1997). Grondslagen van de interne communicatie. Geraadpleegd op 21/11/2014 op http://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:wo.uvt.nl:74899
*Muylle, C., (2008), Communicatieleer: communicatie: een eerste inkijk, Antwerpen
*Neef, L., (2005). Werken aan soepele communicatie. Standby, 19, 92-93.
*Neill, D.W.& Richard, E.J.(2012). Intranet portals: Marketing and managing individuals acceptance and use. Australasian Marketing Journal, Vol.20 (2), 147-157.
*Neiss, M. (2009). Het belang van een intranet voor de interne communicatie van een organisatie: een literatuurstudie. [disseration note]. Leuven: K.U. Leuven.
*New York United Nations, s.d, UN commission. Commission on the status of women acting as the preparatory committee for the special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”
*Nieuwenhuizen, M. (2003). Interne communicatie. Alphen aan de Rijn: Kluwer.
*NIMA. Marketing Lexicon. (1999) Begrippen en omschrijvingen. Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Nouwen, B., (2005), Onderzoek medewerkerstevredenheid binnen het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder, In: Hospitalia., Jrg. 49 (2005) nr. 4, p. 11-14
*O’Donovan, T. (1998). Education and information technologies: the impact of information technology on internal communication. Kluwer academic publishers.
Offerman, E. (2009). “Help, medewerkers gebruiken social media!”: social media in de interne communicatie. [afstudeerproject]. Utrecht: Amsterdam Hogeschool.
*Ommen, H. van, E. van Kuppenveld & H. Frijlink (2004). Professionele bedrijfscommunicatie. Groningen: Wolters-Noordhof
*Omzendbrief WEL/B.J. 94/7 betreffende de gerechtelijke jeugdbijstand voor minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie (4 februari 1995). Belgisch Staatsblad, 2639.
*Ong LML, Haes JCJM de, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med 1995;40:903–918.PubMedCrossRef
*Op De Beeck, P. (24 mei 2014) interne communicatie is het nieuwe goud. Het belang van Limburg/de Markt. Geraadpleegd via http://www.gopress.be/
*Orr, D., Braat, C., Obermann, P. (1985). A geography of of public relations trends: methods of internal communication: Springer Netherlands.
*Osborne, J. (2012). On track to transform Europe's rail industry: SciVerse ScienceDirect Journals. 56 (6), pp. 24-28.
*Overbeek, B. (2013). Emoties, ad hoc gedoe en het brein! Geraadpleegd op 18 November 2014, van http://www.jongebazen.nl/kennismanagement/5987.
*Papen, J. & Mieroop, D. van de. (2008). De nieuwe interne communicatieverantwoordelijke als kruispunt. Volume: 22, Issue: 4, Pages: 6-9
*Petitjean, F. (2014, 7 november). ’T Is geen doel meer, maar een middel.’ Data news nederlands, p. 63
*Piedfort, S., (2003). Interne Bedrijfscommunicatie: Het intranet algemeen en toegepast op Heinz, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Turnhout, Thomas More Kempen
*Pieper, J., Van Uden, R. (2005). Religie en coping in de geestelijke gezondheidszorg. Gedrag en gezondheid, 3, p 101-106.
*Pisa, W. (1991). Interne communicatie. Personeelbeleid, 27, p 191-207.
*Presentatie merk- en verandervisie Ns, Ravoo/Reichsteiner 2005
*Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer h.c., Dipl.. Alexander, Köppen, 2001, Kfm Consultin,g Wissen für die Strategie-, Prozess- und IT-Beratung
*Pype, M.C. (2013). Interne communicatie : top-down en bottom-up communicatiestromen [ bachelorproef ].
*Preventiekronkels | Over preventie in de ruimste zin van het woord geraadpleegd via *preventiekronkels.wordpress.com/
*Raad, J. de, & Slootmanu, E. J. H. & Groot, R. P. de. (2002). Kwaliteitsverbetering bij de *Koninklijke Landmacht: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. 10 (9), 279-286.
*Raman, K. (2006). De interne kant van externe communicatie. Hospitalia 50(1) 23-26.
*RCA-group. (2014). Interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van http://www.rca.be/nl/expertises/interne-communicatie
*Rebel, H.J. (2000). Communicatiebeleid en communicatiestrategie. Amsterdam : Boom.
*Reezigt, C. (1995). Zicht op interne communicatie: ontwerp van een bedrijfseconomisch georiënteerd diagnose-instrument. Geraadpleegd op 21/11/2014 http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/eco/1995/c.reezigt/?pLanguage=en&pFullItemRecord=ON
*Reijnders, E (2006) basisboek interne communicatie, aanpak en achtergronden. Assen: Van Gorcum
*Reijnders, E. (2006). Interne communicatie voor de professional. Assen : Van Gorcum.
*Reijnders E. (2010). Interne Communicatie: aanpak en achtergronden. Van Gorcum.
*Reijnders, E. (2011). Interne communicatie voor de professional: naar een interactie-visie. 3e druk. Assen: Van Gorcum.
*Reijnders, E.,(2012) Wat vinden we er nou echt van, Van Gorcum
*Reimann, H. (1974). Kommunikations-Systeme : UmrisseeinerSoziologie der Vermittlungs- undMitteilungsprozesse.2. rev. Aufl. Tübingen : MohrSiebeck.
*Renkema, J. (1996) Schrijfwijzer; Handboek voor duidelijk taalgebruik. Den Haag. Sdu Uitgevers.
*Riel, C. (1996) Identiteit en imago. Grondslagen van corporate communication.
*Roe, K. Onderzoeksexperten in wetenschapsdomein Pers- en communicatiewetenschappen
*Roldao, S. (2001). Delaçãopremiada e suavaloraçãoprobatória. Sao Paulo.
*Roodhart, H. Trendontwikkelingen volgens Hilde Roodhart van trendslator, www.trendslator.nl, (2006)
**Roomer J., Tilborgh C. Van (2001) Het beste uit Intern/Extern: de organisatie van communicatie. Samson.
*Ruck, J. & Welch, M.(2012). Valuing internal communication; management and employee perspectives. Public Relations Review, Vol. 38(2), 294-302 .
Ruler, B. Van (1998) strategisch management van communicatie. Samson.
*Ryan, Vincent. (Dec. 2011) The Magazine for Senior Financial Executives. CFO.
*Sanders, G. & Neuijen, B. (1992). Bedrijfscultuur: diagnose én beïnvloeding. Assen : Van Gorcum.
*Scheer, S. (2009). The entrepreneur as business leader: cognitive leadership in the firm. Cheltenham: Elgar.
*Schein, E.H. (2002). Procesadvisering. Amsterdam: Academic Service
*Schellens, P.J. , Klaassen, R. & Vries, S. (2000). Communicatiekundig ontwerpen. Assen : Van Gorcum.
*Schults, U., & Shaw, G., ‘Women in the Worlds Legal Profession’, VK: Hart publishing 2003, Oxford, p41-42.
*Schutte, A. & Hendriks, T. (2012). Corporate stories: verwoorden, vertellen en verankeren. Wolters Kluwer: Mechelen.
*Segers, D., (2013). Banaba Communiceren moeilijker dan je denkt, Departement Sociaal Agogisch Werk, Katholieke Hogeschool Limburg.
*Serrure, B.(18 Nov. 2014). Facebook zet voet aan de grond op werkvloer. De Tijd. p.14.
*Silverman J, Kurtz S, Draper J. Den Haag: Lemma; 2006. Vaardig communiceren in de gezondheidszorg – Een evidence-based benadering. [Skills for communicating with patients – An evidence-based approach. Den Haag: Lemma;2006].
*Solliciteer ook bij kmo’s (2014). Krant van West-Vlaanderen 54.
*Storms, M. (2005). Informatie beheren en ter beschikking stellen. In: Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra. Politeia: Brussel.
*Taylor et.al., ‘Behavioral Responses to Stress in Females: Tend and Befriend, not Fight or Flight’.
*Taylor, S. E., & Klein, L. C., & Lewis, B. P., & Gruenewald, T. L., & Gurung, R. A. R., & Updegraff, J. A., ‘Behavioral Responses to Stress in Females: Tend and Befriend, not Fight or Flight.‘ ,Psychological Review, juli 2000, 107:3, p.411-429
*The Nielsen Company, (2010). The Nielsen Company chart.
*Theeuwen, P. (2011). Interne communicatie als onmisbare bouwsteen in elke organisatie:
*Thevissen, F. (1989), Marketing-communicatie van de Vlaamse steden en gemeenten, Brussel: VUB, 13p.
*Tokyo Gender equality bureau, Women and Men in Japan, Tokyo Gender equality bureau, 2009
*Treadwell, T. (2011). Introducing Communication Research. California: SAGE Publications, Inc. Geraadpleegd via Google Books.
*Van Belleghem, S. (2012), De conversation company. Croydon: CPI Group.
*Van Bogaert, M., (1999). Taal in bedrijf: kleine woordjes in verkoopteksten: schrijven voor eendoelgroep. Van Dale taalbrief: maandblad met praktische informatie voor overheid en bedrijfsleven, 4, 4-6.
*Van Breackevelt, B. (2007). Interne communicatie bij VZW Cinema Novo onder de loep genomen. Ipsoc: Kortrijk.
*Van Cauwelaar, R. (2013). Communicatie in het bedrijfsleven: denken, spreken, schrijven. Amsterdam: Pearson.
*Van Coillie, H. (2005). Behaviors associated with anger.
*Van de Velde, Marc, E. (1991) Deurne. Moderne Instructie Methoden.
*Van den Brink, K. (2003) Schoonhoven. Academic Service.
*Van den Eynden, N. (z.d.). Engels interne communicatie. Geraadpleegd op 20 november 2014, van https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/Y00169N.htm#activetab=doelstellingen_idm51664256
*Van der Does, E. (2005). Lessen over veiligheid en omzet. Vioxx, 7, p 228-229.
*Van der Westen, Hans. (2006) Zutphen. Walburg Pers.
*Van Doorn, A. (2002). Maken van een communicatieplan. Groningen: Wolters-Noordhof.
*Van Gorp, B. & Tilmant, L. (2012). De relatie tussen tevredenheid met interne communicatie en jobtevredenheid in drie Belgische organisaties. Belgische Vereniging voor Interne Communicatie (BVIC): Leuven.
*Van Gorp, B. (2012). Het verband tussen interne communicatie en jobtevredenheid in 3 Belgische organisaties.
*Van Gyes, G., Gender and career development – Belgium, 18/05/2007
*Van Ommen, Henk. Van Kuppenveld, Ellen. (1986) Groningen. Wolters-Noordhoff.
*Van Parijs, A. (2007). Interne communicatie: je moet binnen beginnen, om buiten te winnen. [eindwerk]. Heverlee: K.H. Leuven.
*Van Riel, C. (2003) Schoonhoven. Academic Service.
*Van Rossen, S. (2008). Interne communicatie Een verbeterproject binnen de directie welzijn van de provincie Limburg [bachelorproef]. Limburg: S.l. Katholieke Hogeschool Limburg.
*Van Wauwe, M., (2002). Medewerkerstevredenheid, Departement Handelswetenschappen, Antwerpen Lessius Hogeschool.
*Van Woestenberghe, M., Vrouwe Justitia in balans? Een gendergericht onderzoek naar de man-vrouw gelijkheid binnen de zittende magistratuur van België, 2013, Brugge KHBO
*Vandorpe, E. & Standaert, C. (2000). Didactisch materiaal in de wiskundeles.
*Vanhove, A., Memori, http://bestuursschool.plot.be/images/dbimages/docs/memori_copy_1_copy_2.pdf
*Vanhove, A. & Wellens, S. & Lenaerts, M. (2008). Focus op de interne en externe communicatie van LBC-NVK
*VDAB: ALGEMEEN TECHNISCH AANKOPER (M/V) (WILLEBROEK) geraadpleegd via www.vdab.be/mijnvdab/jobs/wz/jobs.jsp?ID…sess=2…
*Vanneste, S. (2008). Speelt non-verbale communicatie een rol bij rekrutering?: een exploratief onderzoek bij aanwerving van postmannen. Ipsoc: Kortrijk.
*Veenman, R. (2000). Interactie en participatie: de praktijk van communicatief handelen. Alphen aan den Rijn: Samsom.
*Vereecken, H. (2012). Arbeidsrelaties: social media eisen rol op in interne communicatie. De nieuwe troeven en valkuilen in de sociale communicatie. HR square, 119, 28-30.
*Verge, T. (2014). Bedrijven vallen massaal voor Slack: RIP e-mail? De Morgen online geraadpleegd via http://academic.gopress.be
*Verhaest, J., Genderbewuste opvoeding in de kleuterklas, 2011, KHBO
*Verheyen, Jef. (1998) Antwerpen. Standaard uitgeverij.
*Verheyen, T. & Vermeir, B. (2014). Wie z'n job zelf kan invullen, voelt meer goesting om langer te werken De Morgen online geraadpleegd via http://academic.gopress.be
*Vervoort, L. & Verbeken, S. & Braet, C. (2014). Beloningsgevoelige mensen zijn makkelijker te verleiden: Psychopraktijk. 6 (4), 15-18.
*Vonck, S. (2014, 6 november). ‘Elk team moet uitgroeien tot een klein kmo’. Trends, p. 94
*Wageningen, N. van. (2004). Spelend begeleiden van kinderen in het ziekenhuis (pp. 59-65). Nederland: Bohn Stafleu van Loghum.
*Walter, H. Mathews. (May, 2002) Solid State Technology.
*Wellens, S. & Lenaerts, M. & Vandenbussche, L. (2010). Effectiviteit van de interne communicatie bij de gemeente Wetteren. KHM-Memori: Mechelen.
*Wellens, S. (2009). Doorlichting van de interne en externe communicatie van de SERV. KHM-Memori: Mechelen.
*Wellens, S., Lenaerts, M. (2009). Focus op de interne en externe communicatie van de gemeente Kinrooi.
*Wellens, S., Lenaerts, M., Vandenbussche, L. (2010). Effectiviteit van interne communicatie in de gemeente Wetteren.
*Wellens, S. & Lenaerts, M. (2011). Rapport scan interne communicatie VVOB. Lessius: Mechelen.
*Wellens, S. & Lenaerts, M. (2011). Tevredenheid over de interne communicatie : bevraging middenkader van de Voorzorg provincie Antwerpen.
*Werniers, B. (2012). Interne communicatie binnen een overheidsdienst [bachelorproef ].
*Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 (1), 04/03/2013, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm, geraadpleegd 16/12/2014
*Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (I) (BS, 27 maart 2014)
*Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (1) (BS, 10 juli 2012)
*Wet ter bestrijdeing van de loonkloof tussen mannen en vrouwen, 22/04/2012, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm, geraadpleegd 16/12/2014
*Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (1), 28/02/2014, http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm, geraadpleegd 16/12/2014
*Wie gaat lopen met de HRM Award? - Jobat geraadpleegd via www.jobat.be/extra/krant_archief/20141004_LI.pdf
*Willemsen, M. (2009). Interne kommunikation von unternehmen: culture and communication in a multinational. An investigation into the global and local aspects in the internal communication of a multinational. VS verlag für Sozialwissenschaften.
*Williams, C.L., & Dellinger, K., Gender and sexuality in the workplace, 2010, Emerald Group
*Wilma van der Heide, 2010, Communicatie in de regiekring
*Wilson, G. (1986). Organizational Communication. New York: Harper & Row.
*Woestijne, W. (1954) De Economist.
*Woutelet, P. (2013). Le juge belge face au conflit entre droit interne et droit international Revue belge de droit international 45(2) 353-514.
*Zalgemeen technisch aankoper | Jobpunt Vlaanderen geraadpleegd via https://www.jobpunt.be/.../algemeen-technisch-aankoper-12874
*ZEmploi Voor - Vosselaar - Jobs | Indeed.com geraadpleegd via emplois.be.indeed.com/Vosselaar-Emplois-Voor